Meldingeneenvoudig digitaal indienen

eenvoudig digitaal indienen

Volledigdigitaal traject van aanvraag tot afhandeling

digitaal traject van aanvraag tot afhandeling

Grafischoverzicht voor alle gebruikers

overzicht voor alle gebruikers

Met de AVOI-manager wordt het volledige traject rondom graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen in gemeente grond digitaal en geautomatiseerd afgehandeld. Meldingen en vergunningen worden online digitaal aangevraagd en door de gemeente behandeld. De applicatie ondersteunt de behandelend ambtenaar in het volledige administratieve proces. Door de meeste handelingen te automatiseren, kan op de kosten voor het administratieve proces worden bespaard. Doordat de gemeente meer grip krijgt op en inzicht in de graafwerkzaamheden in de openbare grond, zal op herstelkosten van 'onbekende' werkzaamheden worden bespaard.
De beeldkwaliteit binnen de gemeente zal door dit proces verbeteren.

Netbeheerders en (onder)aannemers kunnen te allen tijde de status van hun graafmelding of vergunningsaanvraag online bekijken.

Voordelen en mogelijkheden

  • Hulpmiddel voor het verbeteren van de beeldkwaliteit.
  • Efficiënt verzamelen en delen van gegevens.
  • Graafmeldingen eenvoudig indienen en verplaatsen.
  • Verbetert de communicatie tussen de partijen onderling.
  • Eenvoudige doorberekening van leges en degeneratiekosten.
  • Actueel geografisch inzicht in werkzaamheden voor alle gebruikers.
  • Levert onmisbare informatie voor de handhaving van de AVOI.
  • Delen van gebiedsspecifieke informatie.
  • Ondersteunt standaarden zoals Zaak- en Documentservices (KING/StUF) en Gemma (Synfra).
Download productsheet