Verzamelten deelt efficiƫnt gegevens

en deelt efficiƫnt gegevens

Geeftactueel geografisch overzicht

actueel geografisch overzicht

Ondersteuntde handhaving

de handhaving

AVOI-manager is een web-toepassing die gebruikt wordt voor het aanvragen en verlenen van graafvergunningen voor nutsbedrijven. Het doel is om meer overzicht en grip te krijgen op opbrekingen in de openbare grond van de gemeente. Er kan snel worden achterhaald waar gegraven wordt en of gesignaleerde opbrekingen ook zijn aangemeld. Het ontstane overzicht en het verscherpte toezicht op de opbrekingen leiden tot een grote afname van het aantal opbrekingen zonder vergunning. De gemeente bespaart op herstelwerkzaamheden en verhoogt de legesopbrengsten.

Inzicht in alle AVOI graafwerkzaamheden

De web-toepassing geeft een actueel geografisch overzicht van de opbrekingen in de openbare grond. Dit kan ook op tablets en smartphones worden weergegeven; een sterk ondersteunend middel voor de handhaving. De gemeente kan haar taken efficiënter uitvoeren en heeft meer regie over de graafwerkzaamheden. De aanvrager kan, door middel van een duidelijk overzichtsscherm, een goed inzicht krijgen in de status van zijn aanvraag. Zo kan men bijvoorbeeld snel inzien of een aanvraag in behandeling is genomen en/of een vergunning is verleend of afgewezen. De gehoste web-toepassing legt geen druk op de bestaande ICT-infrastructuur en er hoeft geen beroep gedaan te worden op de interne ICT-afdeling.

Voordelen en mogelijkheden

  • Efficiënt verzamelen en delen van gegevens.
  • Weten door wie en wanneer, waar en waarom gegraven wordt.
  • Verbetert de communicatie tussen partijen.
  • Doorberekening van leges en degeneratiekosten.
  • Actueel geografisch inzicht in werkzaamheden.
  • Levert belangrijke informatie voor de handhaving van de AVOI.
  • Delen van gebiedsspecifieke informatie.
  • Ondersteunt standaarden zoals Zaak- en Documentservices (KING/StUF).
Download productsheet