Aanvragenefficiƫnt indienen en het verloop monitoren

efficiƫnt indienen en het verloop monitoren

Beoordelenadviezen inwinnen en vervolgens adequaat afhandelen

adviezen inwinnen en vervolgens adequaat afhandelen

Handhavendaarbij altijd beschikken over actuele informatie

daarbij altijd beschikken over actuele informatie

Inloggen in de AVOI-manager 

AVOI-manager is een online platform dat gebruikt wordt voor het aanvragen en verlenen van vergunningen of instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden, die voor nutsbedrijven uitgevoerd moeten worden. Het doel is om meer overzicht en grip te krijgen op de graafwerkzaamheden die binnen de gemeentegrenzen worden uitgevoerd. De AVOI-manager ondersteunt het gehele proces vanaf de aanvraag, de advisering, de beoordeling, de afhandeling tot aan de handhaving. Een workflow waarin alle partijen hun steentje bijdragen en het initiatief beurtelings aan elkaar wordt doorgegeven. De verschillende partijen beschikken altijd over dezelfde, recente informatie. Er kan snel worden achterhaald waar gegraven wordt en of gesignaleerde opbrekingen ook zijn aangemeld. Het ontstane overzicht en het verscherpte toezicht op de graafwerkzaamheden leiden tot een grote afname van het aantal opbrekingen zonder vergunning en een verhoging van de beeldkwaliteit openbare ruimte. De gemeente bespaart op herstelwerkzaamheden en verhoogt de degeneratie- en legesopbrengsten.

Geografisch overzicht

De aanvrager kan, door middel van een duidelijk overzichtsscherm, een goed inzicht krijgen in de status van zijn aanvraag. Zo kan men bijvoorbeeld snel inzien of een aanvraag in behandeling is genomen en/of een vergunning is verleend of afgewezen. De gemeente kan haar taken efficiënter uitvoeren en heeft daardoor meer regie over de graafwerkzaamheden. Alle handelingen op het platform worden zo eenvoudig mogelijk gehouden.
Het online platform geeft voor iedere rol, of het nu een aanvrager, een behandelaar of een handhaver is, een actueel geografisch overzicht van de graaflocaties voor kabels en leidingen. Dit kan ook op tablets en smartphones worden weergegeven; een sterk ondersteunend middel voor een robuuste handhaving. Het gehoste online platform legt geen druk op de bestaande ICT-infrastructuur en er hoeft geen beroep gedaan te worden op de interne ICT-afdeling.

Voordelen en mogelijkheden

  • Efficiënt verzamelen en delen van gegevens.
  • Weten door wie en wanneer, waar en waarom gegraven wordt.
  • Verbetert de communicatie tussen partijen.
  • Doorberekening van leges en degeneratiekosten.
  • Actueel geografisch inzicht in werkzaamheden.
  • Levert belangrijke informatie voor een robuuste handhaving.
  • Delen van gebiedsspecifieke informatie.
  • Ondersteunt standaarden zoals Zaak- en Documentservices (KING/StUF).

AVOI = Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Download productsheet