Registreertgeplande en gewerkte uren

geplande en gewerkte uren

Ondersteunthet nieuwe werken

het nieuwe werken

Biedtcentraal overzicht van individuele registraties

centraal overzicht van individuele registraties

Met PlanCard beschikt uw organisatie over een krachtig en veelzijdig instrument waarmee medewerkers hun aanwezigheid plannen en het management dienstverlening en bezetting op elkaar afstemt. Vervolgens registreren de medewerkers de daadwerkelijk gewerkte uren, al dan niet gekoppeld aan intern gedefinieerde projecten of doelen. Er kan worden aangegeven of werkzaamheden op kantoor of thuis worden gepland en/of uitgevoerd. Hiermee wordt 'Het Nieuwe Werken' ondersteund.  

Algemene gegevens zoals bruto te werken uren, vakantie- en/of brugdagen worden op organisatieniveau vastgelegd. Per medewerker worden deze gegevens uitgebreid met gegevens over bv. het dienstverband, vakantierecht en de afdeling of het taakveld. De gegevens worden vervolgens automatisch in een centrale database vastgelegd. Hierdoor kunnen de vastgelegde individuele gegevens centraal op medewerkers- en/of afdelingsniveau gepresenteerd worden in diverse grafische- en tabeloverzichten.

Voordelen en mogelijkheden

  • Planning en registratie van werkuren.
  • Volledig overzicht van te plannen en gewerkte uren.
  • Twee velden per dag, dus ook gebroken diensten mogelijk.
  • Registreert vakantie, divers verlof en ziekte.
  • Automatische upload van gegevens naar centrale database.
  • Registraties koppelen aan projecten of doelen.
  • Ook off-line te gebruiken zonder gegevensverlies.
  • Vereist geringe training voor gebruikers.
Download productsheet