Flexibelen efficiënt inzetten van medewerkers

en efficiënt inzetten van medewerkers

EenvoudigORT, levensfasebudget, werkuren en vakantie-uren bijhouden

ORT, levensfasebudget, werkuren en vakantie-uren bijhouden

Efficiënten effectief middel bij het zelfroosteren in de zorg

en effectief middel bij het zelfroosteren in de zorg

Roosteren van onregelmatige diensten in de zorg aan de hand van zelf gedefinieerde dienstcodes is met PlanCard Zorg heel eenvoudig te realiseren. De inzetbaarheid, het urenbudget en de dagbezetting vormen de basis om tot een efficiënte en flexibele inzet van medewerkers te komen. Zij zullen hierdoor een goede balans vinden tussen werk en privé waarbij ook oog is voor de organisatiebelangen.

Zelfroosteren in de zorg met centraal overzicht

Aan het einde van de maand beschikt u over de onregelmatigheidstoeslag. Daarnaast worden de persoonlijke levensloopuren automatisch berekend en registreert u de herverdeling over de diverse potten. Ten slotte biedt PlanCard Zorg inzicht in de opbouw, saldi en verjaringstermijnen van vakantiedagen. De rapportagemogelijkheden bieden uitgebreide managementinformatie voor de leidinggevenden en geven de medewerker up-to-date inzicht in het verloop van de diverse saldi.

PlanCard Zorg kan voor grote organisaties met meerdere locaties worden ingezet, maar ook voor kleine organisaties (bv. Thomashuizen) met een enkel rooster (tot 30 medewerkers).

Voordelen en mogelijkheden

  • Registreert onregelmatige diensten aan de hand van dienstcodes.
  • Geeft inzicht in urenbudget per unit en inzetbaarheid per medewerker.
  • Berekent onregelmatigheidstoeslag (ORT).
  • Berekent en onderhoudt de levensloopuren per medewerker.
  • Bepaalt en beheert de wettelijke- en bovenwettelijke vakantie-uren per medewerker.
  • Genereert mutatiebestand voor de salarisverwerking.
  • Genereert diverse overzichten van uren-inzet, ORT, levensfasebudget en vakantie-uren.
  • Uploadt automatisch saldi-gegevens naar centrale database.
  • Is beschikbaar voor de CAO's: VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) en de GZ (GehandicaptenZorg).

Download productsheet